Bulgarien Sofia Internationell Handel BGR Bulgarien

Export i Bulgarien BG (Europe) Sofia Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Bulgarien -  Utrikeshandels utförsel importera
BULGARIA Foreign Trade
Miljoner USD
Bulgarien -  importera: 15,900 importera/Värld=0.15%. importera/GDP= 1.59.
Bulgarien -  utförsel: 11,670 utförsel/Värld=0.11%.
(utförsel+importera)/GDP= 40.97%.  

Bulgarien ekonomi
Globalisering: 74.85
100
Bruttonationalprodukt: 67290 (PPP)
Per capita: 9,000 USD
World 9,300
Valuta lev or BGL (ISO= BGL)
Befolkning: 7,385,367
Arbetslöshet: 11.50%
Km2= 110,910.00

Bulgarien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 64,6
affär= 73,5
Handel= 85,8
Regeringen 58,7
Valuta= 72,8
Investering= 60
Finans= 60
Upphovsrätt= 30
Korruption= 41
Labor= 78,4
100 Best
Korruption= 3,6
10 Insyn

Bulgarien Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Bulgarien utförsel Bulgarien Master utrikeshandeln Bulgarien    Sofia 
Europe България  (Bulgarian).  Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse, Varna, Stara, Zagora, Dobrich, Pleven, Silven, София, Пловдив, Бургас, Русе, Варна, Стара, Загора, Добрич, Плевен.  Språk: Bulgarian (bg).  Valuta: lev; leva [pl.] (lev or BGL).  ISO = BG  ISO3 = BGR. 

Bulgarien 100 Språk
GMT= +2:00.  Tel= 359 (2).  Volt= 110/220v.  Geografi: 25.231,42.761,5

Bulgarien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Bulgarien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan