Burundi Bujumbura Internationell Handel BDI Burundi

Export i Burundi BI (Africa) Bujumbura Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Burundi -  Utrikeshandels utförsel importera
BURUNDI Foreign Trade
Miljoner USD
Burundi -  importera: 200 importera/Värld=0.00%. importera/GDP= 0.02.
Burundi -  utförsel: 52 utförsel/Värld=0.00%.
(utförsel+importera)/GDP= 5.73%.  

Burundi ekonomi
Globalisering: 34.91
100
Bruttonationalprodukt: 4399 (PPP)
Per capita: 600 USD
World 9,300
Valuta F Bu (ISO= BIF)
Befolkning: 8,090,068
Arbetslöshet: %
Km2= 27,830.00

Burundi  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 48,8
affär= 34,4
Handel= 63
Regeringen 55,8
Valuta= 72,7
Investering= 40
Finans= 30
Upphovsrätt= 30
Korruption= 25
Labor= 64,3
100 Best
Korruption= 1,9
10 Insyn

Burundi Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (COMESA), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Burundi utförsel Burundi Kurs: Att göra affärer i Burundi    Bujumbura 
Africa Uburundi  (burundais).  Bujumbura, Bururi, Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Muying, Gitega.  Språk: French Français (fr).  Valuta: franc (F Bu).  ISO = BI  ISO3 = BDI. 

Burundi 100 Språk
GMT= +2:00.  Tel= 257 (2).  Volt= 220v.  Geografi: 29.887,-3.356,5

Burundi  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Burundi, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan