Brunei Bandar Seri Begawan Internationell Handel BRN Brunei

Export i Brunei BN (Asia) Bandar Seri Begawan Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Brunei -  Utrikeshandels utförsel importera
BRUNEI DARUSSALAM Foreign Trade
Miljoner USD
Brunei -  importera: 1,641 importera/Värld=0.02%. importera/GDP= 0.1641.
Brunei -  utförsel: 4,514 utförsel/Värld=0.04%.
(utförsel+importera)/GDP= 89.96%.  

Brunei ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 6842 (PPP)
Per capita: 23,600 USD
World 9,300
Valuta B$ (ISO= BND)
Befolkning: 379,444
Arbetslöshet: 4.80%
Km2= 5,770.00

Brunei  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet


Brunei Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (AEPC), Sydöstasiatiska staternas samarbetsorganisation ASEAN (ASEAN), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Brunei utförsel Brunei Kurs: Att göra affärer i Brunei    Bandar Seri Begawan 
Asia BRUNEI DARUSSALAM  ((of) Brunei Darussalam).  Bandar Seri Begawan, Sukang, Seria, Tutong, Kuala Belait, Bangar, Muara.  Språk: Malay. Bahasa Melayu (ms).  Valuta: dollar (B$).  ISO = BN  ISO3 = BRN. 

Brunei 100 Språk
GMT= +8:00.  Tel= 673 (2).  Volt= 220v.  Geografi: 114.761,4.521,5

Brunei  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Brunei, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan