Brasilien Brasilia Internationell Handel BRA Brasilien

Export i Brasilien BR (America) Brasilia Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Amerika Utrikeshandels 

Brasilien -  Utrikeshandels utförsel importera
BRAZIL Foreign Trade
Miljoner USD
Brasilien -  importera: 78,020 importera/Värld=0.76%. importera/GDP= 7.802.
Brasilien -  utförsel: 115,100 utförsel/Värld=1.12%.
(utförsel+importera)/GDP= 12.32%.  

Brasilien ekonomi
Globalisering: 61.74
100
Bruttonationalprodukt: 1568000 (PPP)
Per capita: 8,400 USD
World 9,300
Valuta R$ (ISO= BRL)
Befolkning: 188,078,227
Arbetslöshet: 9.90%
Km2= 8,511,965.00

Brasilien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 56,7
affär= 54,4
Handel= 71,6
Regeringen 50,3
Valuta= 77,2
Investering= 50
Finans= 50
Upphovsrätt= 50
Korruption= 35
Labor= 62,7
100 Best
Korruption= 3,5
10 Insyn

Brasilien Avtal: Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andinska gemenskapen (Medverkande), Södra gemensamma marknaden (Mercosur), SICA (Medverkande), UNASUR, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.
Latinamerika


Brasilien utförsel Brasilien Kurs: Att göra affärer i Brasilien    Brasilia 
America Brasil  (Brazilian).  Bahiam, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraíma, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins.  Språk: Português (pt-br).  Valuta: real; reais [pl.] (R$).  ISO = BR  ISO3 = BRA. 

Brasilien 100 Språk
GMT= -3:00.  Tel= 55 (61).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  Geografi: -53.089,-10.773,4

Brasilien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Brasilien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan