Schweiz Berne Internationell Handel CHE Schweiz

Export i Schweiz CH (Europe) Berne Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Schweiz -  Utrikeshandels utförsel importera
SWITZERLAND Foreign Trade
Miljoner USD
Schweiz -  importera: 135,000 importera/Värld=1.31%. importera/GDP= 13.5.
Schweiz -  utförsel: 148,600 utförsel/Värld=1.44%.
(utförsel+importera)/GDP= 107.38%.  

Schweiz ekonomi
Globalisering: 89.87
100
Bruttonationalprodukt: 264100 (PPP)
Per capita: 35,300 USD
World 9,300
Valuta SwF (ISO= CHF)
Befolkning: 7,523,934
Arbetslöshet: 3.80%
Km2= 41,290.00

Schweiz  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 79,4
affär= 82,9
Handel= 85,4
Regeringen 65,3
Valuta= 83,9
Investering= 70
Finans= 80
Upphovsrätt= 90
Korruption= 90
Labor= 79,2
100 Best
Korruption= 9,0
10 Insyn

Schweiz Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Schweiz utförsel Schweiz Master utrikeshandeln Schweiz    Berne 
Europe Schweiz  (Swiss).  Bern, Lausanne, Neuchatel, Biel, Lucerne, Zurich, Basel, Lugano.  Språk: French Français (fr).  Valuta: franc (SwF).  ISO = CH  ISO3 = CHE. 

Schweiz 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 41 (31).  Volt= 110/220v.  Geografi: 8.234,46.802,5

Schweiz  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Schweiz, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan