Kap Verde Praia Internationell Handel CPV Kap Verde

Export i Kap Verde CV (Africa) Praia Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Kap Verde -  Utrikeshandels utförsel importera
CAPE VERDE Foreign Trade
Miljoner USD
Kap Verde -  importera: 500 importera/Värld=0.00%. importera/GDP= 0.05.
Kap Verde -  utförsel: 73,350,000 utförsel/Värld=710.76%.
(utförsel+importera)/GDP= 2,453,193.98%.  

Kap Verde ekonomi
Globalisering: 49.93
100
Bruttonationalprodukt: 2990 (PPP)
Per capita: 6,200 USD
World 9,300
Valuta C.V. Esc (ISO= CVE)
Befolkning: 420,979
Arbetslöshet: 21.00%
Km2= 4,033.00

Kap Verde  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 61,3
affär= 57,1
Handel= 65,4
Regeringen 62,2
Valuta= 76,9
Investering= 60
Finans= 60
Upphovsrätt= 70
Korruption= 49
Labor= 46,9
100 Best
Korruption= 5,1
10 Insyn

Kap Verde Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, CEDEAO ECOWAS, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Kap Verde utförsel Kap Verde Kurs: Att göra affärer i Kap Verde    Praia 
Africa Cabo Verde  (Cape Verdean).  Praisa, Brava, Fogo, Mindelo, São Vicente, São Nicolau, Tarrafal.  Språk: Português (pt).  Valuta: escudo (C.V. Esc).  ISO = CV  ISO3 = CPV. 

Kap Verde 100 Språk
GMT= -1:00.  Tel= 238.  Volt= .  Geografi: -23.967,15.978,5

Kap Verde  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Kap Verde, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan