Tyskland Berlin Internationell Handel DEU Tyskland

Export i Tyskland DE (Europe) Berlin Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Tyskland -  Utrikeshandels utförsel importera
GERMANY Foreign Trade
Miljoner USD
Tyskland -  importera: 801,000 importera/Värld=7.80%. importera/GDP= 80.1.
Tyskland -  utförsel: 1,016,000 utförsel/Värld=9.84%.
(utförsel+importera)/GDP= 74.04%.  

Tyskland ekonomi
Globalisering: 81.75
100
Bruttonationalprodukt: 2454000 (PPP)
Per capita: 29,800 USD
World 9,300
Valuta EUR or (ISO= EUR)
Befolkning: 82,422,299
Arbetslöshet: 11.60%
Km2= 357,021.00

Tyskland  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 70,5
affär= 90,3
Handel= 85,8
Regeringen 38,2
Valuta= 80,8
Investering= 80
Finans= 60
Upphovsrätt= 90
Korruption= 78
Labor= 43,4
100 Best
Korruption= 7,9
10 Insyn

Tyskland Avtal: SICA (Medverkande), Islamiska utvecklingsbanken, Organisationen för den islamiska konferensen, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Tyskland utförsel Tyskland Master utrikeshandeln Tyskland    Berlin 
Europe Deutschland  (German).  Berlin, Frankfurt, Munich, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Essen, Bremen, Liel, Dresden.  Språk: German Deutsch (de).  Valuta: Euros (EUR or ).  ISO = DE  ISO3 = DEU. 

Tyskland 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 49 (30).  Volt= 220v.  Geografi: 10.393,51.106,5

Tyskland  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Tyskland, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan