Ecuador Quito Internationell Handel ECU Ecuador

Export i Ecuador EC (America) Quito Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Amerika Utrikeshandels 

Ecuador -  Utrikeshandels utförsel importera
ECUADOR Foreign Trade
Miljoner USD
Ecuador -  importera: 8,436 importera/Värld=0.08%. importera/GDP= 0.8436.
Ecuador -  utförsel: 9,224 utförsel/Värld=0.09%.
(utförsel+importera)/GDP= 33.47%.  

Ecuador ekonomi
Globalisering: 63.02
100
Bruttonationalprodukt: 52770 (PPP)
Per capita: 3,900 USD
World 9,300
Valuta $ or US$ (ISO= USD)
Befolkning: 13,547,510
Arbetslöshet: 9.70%
Km2= 283,560.00

Ecuador  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 52,5
affär= 54,0
Handel= 72,6
Regeringen 83,1
Valuta= 75,0
Investering= 30
Finans= 40
Upphovsrätt= 25
Korruption= 21
Labor= 38,3
100 Best
Korruption= 2
10 Insyn

Ecuador Avtal: Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andinska gemenskapen (CAN), Södra gemensamma marknaden (Mercosur) (Medverkande), UNASUR, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.
Latinamerika


Ecuador utförsel Ecuador Kurs: Att göra affärer i Ecuador    Quito 
America Ecuador  (Ecuadorian).  Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Manta, Quevedo, Cuenca, Riobamba, Loja, Puerto Bolivar.  Språk: Spanish Español (es).  Valuta: US dollar ($ or US$).  ISO = EC  ISO3 = ECU. 

Ecuador 100 Språk
GMT= -5:00.  Tel= 593 (2).  Volt= 110/220v.  Geografi: -78.767,-1.427,5

Ecuador  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Ecuador, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan