Estland Tallinn Internationell Handel EST Estland

Export i Estland EE (Europe) Tallinn Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Estland -  Utrikeshandels utförsel importera
ESTONIA Foreign Trade
Miljoner USD
Estland -  importera: 9,189 importera/Värld=0.09%. importera/GDP= 0.9189.
Estland -  utförsel: 7,439 utförsel/Värld=0.07%.
(utförsel+importera)/GDP= 75.86%.  

Estland ekonomi
Globalisering: 83.45
100
Bruttonationalprodukt: 21920 (PPP)
Per capita: 16,400 USD
World 9,300
Valuta EEK (ISO= EEK)
Befolkning: 1,324,333
Arbetslöshet: 9.20%
Km2= 45,226.00

Estland  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 76,4
affär= 75,9
Handel= 85,8
Regeringen 67,3
Valuta= 79,7
Investering= 90
Finans= 80
Upphovsrätt= 90
Korruption= 65
Labor= 48,5
100 Best
Korruption= 6,6
10 Insyn

Estland Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Estland utförsel Estland Master utrikeshandeln Estland    Tallinn 
Europe Eesti  (Estonian).  Tallinn, Paldiski, Haapsalu, Parnu, Tartu, Kunda, Muuga, Paide, Valga.  Språk: Estonian eesti keel (et).  Valuta: kroon; krooni [pl.] (EEK).  ISO = EE  ISO3 = EST. 

Estland 100 Språk
GMT= +3:00.  Tel= 372 (2).  Volt= 220v.  Geografi: 25.527,58.674,5

Estland  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Estland, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan