Etiopien Addis Ababa Internationell Handel ETH Etiopien

Export i Etiopien ET (Africa) Addis Ababa Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Etiopien -  Utrikeshandels utförsel importera
ETHIOPIA Foreign Trade
Miljoner USD
Etiopien -  importera: 2,722 importera/Värld=0.03%. importera/GDP= 0.2722.
Etiopien -  utförsel: 612 utförsel/Värld=0.01%.
(utförsel+importera)/GDP= 5.53%.  

Etiopien ekonomi
Globalisering: 43.18
100
Bruttonationalprodukt: 60340 (PPP)
Per capita: 800 USD
World 9,300
Valuta Br (ISO= ETB)
Befolkning: 74,777,981
Arbetslöshet: %
Km2= 1,127,127.00

Etiopien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 53,0
affär= 62,6
Handel= 68,6
Regeringen 82,7
Valuta= 65,5
Investering= 40
Finans= 20
Upphovsrätt= 30
Korruption= 24
Labor= 59,4
100 Best
Korruption= 2,6
10 Insyn

Etiopien Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (COMESA), IGAD, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Etiopien utförsel Etiopien Kurs: Att göra affärer i Etiopien    Addis Ababa 
Africa Ityop'iya  (Ethiopian).  .  Språk:  ().  Valuta: birr; birr [pl. invar.] (Br).  ISO = ET  ISO3 = ETH. 

Etiopien 100 Språk
GMT= +3:00.  Tel= 251 (1).  Volt= 110/220v.  Geografi:

Etiopien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Etiopien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan