Ghana Accra Internationell Handel GHA Ghana

Export i Ghana GH (Africa) Accra Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Ghana -  Utrikeshandels utförsel importera
GHANA Foreign Trade
Miljoner USD
Ghana -  importera: 4,273 importera/Värld=0.04%. importera/GDP= 0.4273.
Ghana -  utförsel: 2,911 utförsel/Värld=0.03%.
(utförsel+importera)/GDP= 13.84%.  

Ghana ekonomi
Globalisering: 55.32
100
Bruttonationalprodukt: 51900 (PPP)
Per capita: 2,400 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= GHC)
Befolkning: 22,409,572
Arbetslöshet: 20.00%
Km2= 239,460.00

Ghana  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 58,1
affär= 56,7
Handel= 63
Regeringen 65,7
Valuta= 69,6
Investering= 50
Finans= 60
Upphovsrätt= 50
Korruption= 37
Labor= 45,3
100 Best
Korruption= 3,9
10 Insyn

Ghana Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, CEDEAO ECOWAS, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Ghana utförsel Ghana Kurs: Att göra affärer i Ghana    Accra 
Africa Ghana  (Ghanaian).  Accra, Cape Coast, Takoradi, Tema, Ho, Obuasi, Kumasi, Tamale, Bolgatanga.  Språk: English (en).  Valuta: cedi ().  ISO = GH  ISO3 = GHA. 

Ghana 100 Språk
GMT= +0:00.  Tel= 233 (21).  Volt= 220v.  Geografi: -1.207,7.959,5

Ghana  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Ghana, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan