Grönland Internationell Handel Grönland

Export i Grönland GL (Europe) Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Grönland -  Utrikeshandels utförsel importera
GREENLAND Foreign Trade
Miljoner USD
Grönland -  importera: 601 importera/Värld=0.01%. importera/GDP= 0.0601.
Grönland -  utförsel: 480 utförsel/Värld=0.00%.
(utförsel+importera)/GDP= 98.27%.  

Grönland ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 1100 (PPP)
Per capita: 20,000 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= )
Befolkning: 56,361
Arbetslöshet: 10.00%
Km2= 2,166,086.00

Grönland  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet


Grönland Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Grönland utförsel Grönland Master utrikeshandeln Grönland     
Europe Greenland  ().  .  Språk:  ().  Valuta:  ().  ISO = GL  ISO3 = . 

Grönland 100 Språk
GMT= -3:00.  Tel= 299.  Volt= 220v.  Geografi:

Grönland  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Grönland, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan