Ekvatorialguinea Malabo Internationell Handel GNQ Ekvatorialguinea

Export i Ekvatorialguinea GQ (Africa) Malabo Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Ekvatorialguinea -  Utrikeshandels utförsel importera
EQUATORIAL GUINEA Foreign Trade
Miljoner USD
Ekvatorialguinea -  importera: 1,864 importera/Värld=0.02%. importera/GDP= 0.1864.
Ekvatorialguinea -  utförsel: 6,727 utförsel/Värld=0.07%.
(utförsel+importera)/GDP= 33.44%.  

Ekvatorialguinea ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 25690 (PPP)
Per capita: 50,200 USD
World 9,300
Valuta CFAF (ISO= XAF)
Befolkning: 540,109
Arbetslöshet: 30.00%
Km2= 28,051.00

Ekvatorialguinea  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 51,3
affär= 45,7
Handel= 59,4
Regeringen 86,3
Valuta= 81,4
Investering= 30
Finans= 40
Upphovsrätt= 30
Korruption= 19
Labor= 46,1
100 Best
Korruption= 1,7
10 Insyn

Ekvatorialguinea Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, CEEAC, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Ekvatorialguinea utförsel Ekvatorialguinea Kurs: Att göra affärer i Ekvatorialguinea    Malabo 
Africa Guinea Ecuatorial  ((of) Equatorial Guinea).  Malabo, Bata, Mbini, Evinayong, Ebebiyin, Mongomo Annobón, Luba.  Språk: Spanish Español (es).  Valuta: CFA franct financi (CFAF).  ISO = GQ  ISO3 = GNQ. 

Ekvatorialguinea 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 240.  Volt= .  Geografi: 10.341,1.712,5

Ekvatorialguinea  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Ekvatorialguinea, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan