Guatemala Quauhtlemallan Internationell Handel GTM Guatemala

Export i Guatemala GT (America) Quauhtlemallan Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Amerika Utrikeshandels 

Guatemala -  Utrikeshandels utförsel importera
GUATEMALA Foreign Trade
Miljoner USD
Guatemala -  importera: 7,744 importera/Värld=0.08%. importera/GDP= 0.7744.
Guatemala -  utförsel: 3,940 utförsel/Värld=0.04%.
(utförsel+importera)/GDP= 18.55%.  

Guatemala ekonomi
Globalisering: 60.48
100
Bruttonationalprodukt: 62970 (PPP)
Per capita: 5,200 USD
World 9,300
Valuta Q (ISO= GTQ)
Befolkning: 12,293,545
Arbetslöshet: 7.50%
Km2= 108,890.00

Guatemala  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 59,4
affär= 54,1
Handel= 78,4
Regeringen 93,5
Valuta= 73,3
Investering= 50
Finans= 50
Upphovsrätt= 30
Korruption= 28
Labor= 57,3
100 Best
Korruption= 3,1
10 Insyn

Guatemala Avtal: Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.
Latinamerika


Guatemala utförsel Guatemala Kurs: Att göra affärer i Guatemala    Quauhtlemallan 
America Guatemala  (Guatemalan).  Guatemala, Flores, Quetzaltenango, Puerto Barrios, Mixco, Puerto Quetzal.  Språk: Spanish Español (es).  Valuta: quetzal; quetzales [pl.] (Q).  ISO = GT  ISO3 = GTM. 

Guatemala 100 Språk
GMT= -6:00.  Tel= 502 (2).  Volt= 110/220v.  Geografi: -90.356,15.702,5

Guatemala  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Guatemala, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan