Guyana Georgetown Internationell Handel GUY Guyana

Export i Guyana GY (America) Georgetown Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Amerika Utrikeshandels 

Guyana -  Utrikeshandels utförsel importera
GUYANA Foreign Trade
Miljoner USD
Guyana -  importera: 681,600,000 importera/Värld=6,636.81%. importera/GDP= 68160.
Guyana -  utförsel: 587,200,000 utförsel/Värld=5,689.92%.
(utförsel+importera)/GDP= 43,827,288.43%.  

Guyana ekonomi
Globalisering: 64.09
100
Bruttonationalprodukt: 2895 (PPP)
Per capita: 3,800 USD
World 9,300
Valuta G$ (ISO= GYD)
Befolkning: 767,245
Arbetslöshet: 9.10%
Km2= 214,970.00

Guyana  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 48,4
affär= 60,9
Handel= 72,6
Regeringen 3,2
Valuta= 69,6
Investering= 40
Finans= 40
Upphovsrätt= 40
Korruption= 26
Labor= 65,2
100 Best
Korruption= 2,6
10 Insyn

Guyana Avtal: Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.
Latinamerika


Guyana utförsel Guyana Master utrikeshandeln Guyana    Georgetown 
America Guyana  (Guyanese).  Georgetown, Mabaruma, Bartica, Ituni, Lethem, Linde, Parika.  Språk:  ().  Valuta: dollar (G$).  ISO = GY  ISO3 = GUY. 

Guyana 100 Språk
GMT= -3:00.  Tel= 592 (2).  Volt= 110/220v.  Geografi: -58.974,4.792,5

Guyana  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Guyana, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan