Indonesien Jakarta Internationell Handel IDN Indonesien

Export i Indonesien ID (Asia) Jakarta Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Indonesien -  Utrikeshandels utförsel importera
INDONESIA Foreign Trade
Miljoner USD
Indonesien -  importera: 62,020 importera/Värld=0.60%. importera/GDP= 6.202.
Indonesien -  utförsel: 83,640 utförsel/Värld=0.81%.
(utförsel+importera)/GDP= 16.15%.  

Indonesien ekonomi
Globalisering: 57.66
100
Bruttonationalprodukt: 901700 (PPP)
Per capita: 3,700 USD
World 9,300
Valuta Rp (ISO= IDR)
Befolkning: 245,452,739
Arbetslöshet: 10.90%
Km2= 1,919,440.00

Indonesien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 53,4
affär= 46,7
Handel= 76,4
Regeringen 88,0
Valuta= 71,6
Investering= 30
Finans= 40
Upphovsrätt= 30
Korruption= 23
Labor= 50,9
100 Best
Korruption= 2,6
10 Insyn

Indonesien Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Islamiska utvecklingsbanken, Organisationen för den islamiska konferensen, Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (AEPC), Sydöstasiatiska staternas samarbetsorganisation ASEAN (ASEAN), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Indonesien utförsel Indonesien Kurs: Att göra affärer i Indonesien    Jakarta 
Asia Indonesia  (Indonesian).  Jakarta, Palembang, Medan, Denpasar, Surabaya, Java, Sumatra, Sulawesi.  Språk: Indoneseian Bahasa Indonesia (id).  Valuta: rupiah (Rp).  ISO = ID  ISO3 = IDN. 

Indonesien 100 Språk
GMT= +7:00.  Tel= 62 (21).  Volt= 110/220v.  Geografi: 117.3,-2.23,5

Indonesien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Indonesien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan