Iran Tehran Internationell Handel IRN Iran

Export i Iran IR (Asia) Tehran Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Iran -  Utrikeshandels utförsel importera
IRAN Foreign Trade
Miljoner USD
Iran -  importera: 42,500 importera/Värld=0.41%. importera/GDP= 4.25.
Iran -  utförsel: 55,420 utförsel/Värld=0.54%.
(utförsel+importera)/GDP= 17.71%.  

Iran ekonomi
Globalisering: 41.49
100
Bruttonationalprodukt: 552800 (PPP)
Per capita: 8,100 USD
World 9,300
Valuta Rls (ISO= IRR)
Befolkning: 68,688,433
Arbetslöshet: 11.20%
Km2= 1,648,000.00

Iran  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 44,6
affär= 60,6
Handel= 57,4
Regeringen 79,7
Valuta= 60,1
Investering= 10
Finans= 10
Upphovsrätt= 10
Korruption= 25
Labor= 52,4
100 Best
Korruption= 2,3
10 Insyn

Iran Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Arabförbundet, ESCWA, Islamiska utvecklingsbanken, Organisationen för den islamiska konferensen, SAARC (Medverkande), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Iran utförsel Iran Kurs: Att göra affärer i Iran    Tehran 
Asia ایران  (Iranian).  Tehran, Esfahan, Shiraz, Birjand, Tabriz, Mashhad, Bushehr, Ahvaz, Kerman.  Språk: Persian فارسی  (fa).  Valuta: rial (Rls).  ISO = IR  ISO3 = IRN. 

Iran 100 Språk
GMT= +3:00.  Tel= 98 (21).  Volt= 220v.  Geografi: 54.197,32.739,5

Iran  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Iran, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan