Island Reykjavik Internationell Handel ISL Island

Export i Island IS (Europe) Reykjavik Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Island -  Utrikeshandels utförsel importera
ICELAND Foreign Trade
Miljoner USD
Island -  importera: 4,582 importera/Värld=0.04%. importera/GDP= 0.4582.
Island -  utförsel: 3,215 utförsel/Värld=0.03%.
(utförsel+importera)/GDP= 75.41%.  

Island ekonomi
Globalisering: 76.12
100
Bruttonationalprodukt: 10340 (PPP)
Per capita: 34,900 USD
World 9,300
Valuta ISK (ISO= ISK)
Befolkning: 299,388
Arbetslöshet: 2.10%
Km2= 103,000.00

Island  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 75,9
affär= 93,6
Handel= 88
Regeringen 44,0
Valuta= 75,3
Investering= 70
Finans= 70
Upphovsrätt= 90
Korruption= 92
Labor= 59,9
100 Best
Korruption= 8,9
10 Insyn

Island Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Island utförsel Island Master utrikeshandeln Island    Reykjavik 
Europe Ísland  (Icelandic; an Icelander).  Reykjavik, Vil, Hofn, Keflavik, Akureyri, Husavik.  Språk: Icelandic íslenska (is).  Valuta: krna; krnur [pl.] (ISK).  ISO = IS  ISO3 = ISL. 

Island 100 Språk
GMT= +0:00.  Tel= 354.  Volt= 220v.  Geografi: -18.605,64.997,5

Island  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Island, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan