Italien Rome Internationell Handel ITA Italien

Export i Italien IT (Europe) Rome Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Italien -  Utrikeshandels utförsel importera
ITALY Foreign Trade
Miljoner USD
Italien -  importera: 369,200 importera/Värld=3.59%. importera/GDP= 36.92.
Italien -  utförsel: 371,900 utförsel/Värld=3.60%.
(utförsel+importera)/GDP= 44.89%.  

Italien ekonomi
Globalisering: 78.8
100
Bruttonationalprodukt: 1651000 (PPP)
Per capita: 28,400 USD
World 9,300
Valuta EUR or (ISO= EUR)
Befolkning: 58,133,509
Arbetslöshet: 7.90%
Km2= 301,230.00

Italien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 61,4
affär= 78,7
Handel= 80,8
Regeringen 24,7
Valuta= 80,8
Investering= 70
Finans= 60
Upphovsrätt= 50
Korruption= 52
Labor= 61,3
100 Best
Korruption= 4,8
10 Insyn

Italien Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Italien utförsel Italien Master utrikeshandeln Italien    Rome 
Europe Italia  (Italian).  Roma, Salermo, Taranto, Bari, Verona, Milano, Turin,Torino, Genova, Trieste, Venice, Venezia, Livorno.  Språk: Italiano (it).  Valuta: Euros (EUR or ).  ISO = IT  ISO3 = ITA. 

Italien 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 39 (6).  Volt= 110/220v.  Geografi: 12.071,42.79,5

Italien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Italien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan