Japan Tokyo Internationell Handel JPN Japan

Export i Japan JP (Asia) Tokyo Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Japan -  Utrikeshandels utförsel importera
JAPAN Foreign Trade
Miljoner USD
Japan -  importera: 451,100 importera/Värld=4.39%. importera/GDP= 45.11.
Japan -  utförsel: 550,500 utförsel/Värld=5.33%.
(utförsel+importera)/GDP= 25.59%.  

Japan ekonomi
Globalisering: 63.54
100
Bruttonationalprodukt: 3914000 (PPP)
Per capita: 30,700 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= JPY)
Befolkning: 127,463,611
Arbetslöshet: 4.30%
Km2= 377,835.00

Japan  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 72,8
affär= 85,8
Handel= 82
Regeringen 61,1
Valuta= 93,6
Investering= 60
Finans= 50
Upphovsrätt= 70
Korruption= 75
Labor= 82,5
100 Best
Korruption= 7,3
10 Insyn

Japan Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (AEPC), Sydöstasiatiska staternas samarbetsorganisation ASEAN (ASEAN+3), SAARC (Medverkande), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Japan utförsel Japan Kurs: Att göra affärer i Japan    Tokyo 
Asia 日本  (Japanese).  Tokyo, Fukuoka, Sendai, Hiroshima, Osaka, Sapporo, Kobe, Yokohama,東京, 福岡, 仙台, 広島, 大阪, 札幌, 神戸, 横浜.  Språk: Japanese 日本語 (ja).  Valuta: yen; yen [pl.] ().  ISO = JP  ISO3 = JPN. 

Japan 100 Språk
GMT= +9:00.  Tel= 81 (3).  Volt= 110v.  Geografi: 137.99,37.562,5

Japan  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Japan, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan