Nordkorea Pyongyang Internationell Handel PRK Nordkorea

Export i Nordkorea KP (Asia) Pyongyang Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Nordkorea -  Utrikeshandels utförsel importera
KOREA NORTH Foreign Trade
Miljoner USD
Nordkorea -  importera: 2,819 importera/Värld=0.03%. importera/GDP= 0.2819.
Nordkorea -  utförsel: 1,275 utförsel/Värld=0.01%.
(utförsel+importera)/GDP= 10.24%.  

Nordkorea ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 40000 (PPP)
Per capita: 1,800 USD
World 9,300
Valuta ₩ (ISO= )
Befolkning: 23,113,019
Arbetslöshet: %
Km2= 120,540.00

Nordkorea  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet


Nordkorea Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Nordkorea utförsel Nordkorea Kurs: Att göra affärer i Nordkorea    Pyongyang 
Asia 조선  (of the Democratic People's Republic of Korea).  Pyongyang, Rason, Kaesong, Kumgangsan, Sinuiju, Chagang, Kangwon.  Språk: Korean 한국어 (ko).  Valuta: won; won [pl.] (₩).  ISO = KP  ISO3 = PRK. 

Nordkorea 100 Språk
GMT= +9:00.  Tel= 850 (2).  Volt= 220v.  Geografi: 127.834,36.375,5

Nordkorea  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Nordkorea, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan