Lettland Riga Internationell Handel LVA Lettland

Export i Lettland LV (Europe) Riga Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Lettland -  Utrikeshandels utförsel importera
LATVIA Foreign Trade
Miljoner USD
Lettland -  importera: 8,559 importera/Värld=0.08%. importera/GDP= 0.8559.
Lettland -  utförsel: 5,749 utförsel/Värld=0.06%.
(utförsel+importera)/GDP= 48.18%.  

Lettland ekonomi
Globalisering: 76.14
100
Bruttonationalprodukt: 29700 (PPP)
Per capita: 13,000 USD
World 9,300
Valuta LVL (ISO= LVL)
Befolkning: 2,274,735
Arbetslöshet: 8.80%
Km2= 64,589.00

Lettland  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 66,6
affär= 73,8
Handel= 85,8
Regeringen 58,5
Valuta= 71,1
Investering= 70
Finans= 60
Upphovsrätt= 55
Korruption= 48
Labor= 61,6
100 Best
Korruption= 5
10 Insyn

Lettland Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Lettland utförsel Lettland Master utrikeshandeln Lettland    Riga 
Europe Latvija  (Latvian).  Riga, Liepaja, Jeigava, Salaspils, Ogre, Aluksne, Daugavpils, Valmiera.  Språk: Latvian latviešu valoda (lv).  Valuta: lats; lats [pl. invar.] (LVL).  ISO = LV  ISO3 = LVA. 

Lettland 100 Språk
GMT= +3:00.  Tel= 371 (2).  Volt= 220v.  Geografi: 24.929,56.857,5

Lettland  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Lettland, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan