Makedonien Skopje Internationell Handel MKD Makedonien

Export i Makedonien MK (Europe) Skopje Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Makedonien -  Utrikeshandels utförsel importera
MACEDONIA Foreign Trade
Miljoner USD
Makedonien -  importera: 3,196 importera/Värld=0.03%. importera/GDP= 0.3196.
Makedonien -  utförsel: 2,047 utförsel/Värld=0.02%.
(utförsel+importera)/GDP= 33.72%.  

Makedonien ekonomi
Globalisering: 60.08
100
Bruttonationalprodukt: 15550 (PPP)
Per capita: 7,600 USD
World 9,300
Valuta Mden (ISO= MKD)
Befolkning: 2,050,554
Arbetslöshet: 38.00%
Km2= 25,333.00

Makedonien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 61,2
affär= 58,2
Handel= 81,6
Regeringen 65,1
Valuta= 85,4
Investering= 50
Finans= 60
Upphovsrätt= 30
Korruption= 33
Labor= 59,8
100 Best
Korruption= 3,6
10 Insyn

Makedonien Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Makedonien utförsel Makedonien Master utrikeshandeln Makedonien    Skopje 
Europe Македонија  (of The former Yugoslav Republic of Macedonia).  Skopje, Tetovo, Stip, Bitola, Kicevo, Gostivar, Strumica, Stip.  Språk: Macedonian македонски јазик (mk).  Valuta: denar (Mden).  ISO = MK  ISO3 = MKD. 

Makedonien 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 389 (91).  Volt= .  Geografi: 21.697,41.599,5

Makedonien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Makedonien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan