Nepal Kathmandu Internationell Handel NPL Nepal

Export i Nepal NP (Asia) Kathmandu Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Nepal -  Utrikeshandels utförsel importera
NEPAL Foreign Trade
Miljoner USD
Nepal -  importera: 2,000 importera/Värld=0.02%. importera/GDP= 0.2.
Nepal -  utförsel: 822 utförsel/Värld=0.01%.
(utförsel+importera)/GDP= 6.68%.  

Nepal ekonomi
Globalisering: 39.65
100
Bruttonationalprodukt: 42260 (PPP)
Per capita: 1,500 USD
World 9,300
Valuta Nr (ISO= 28 )
Befolkning: 28,287,147
Arbetslöshet: 42.00%
Km2= 140,800.00

Nepal  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 53,2
affär= 60,5
Handel= 63,2
Regeringen 91,0
Valuta= 78,7
Investering= 20
Finans= 30
Upphovsrätt= 30
Korruption= 25
Labor= 46,9
100 Best
Korruption= 2,7
10 Insyn

Nepal Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO BIMSTEC, SAARC, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Nepal utförsel Nepal Master utrikeshandeln Nepal    Kathmandu 
Asia नेपाल  (Nepalese).  Kathmandu, Pokhara, Butwal, Hetauda, Janakpur, Nepalganj.  Språk: Nepali नेपाली (ne).  Valuta: rupee (Nr).  ISO = NP  ISO3 = NPL. 

Nepal 100 Språk
GMT= +5:30.  Tel= 977 (1).  Volt= 220v.  Geografi: 83.938,28.253,5

Nepal  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Nepal, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan