Palestina Internationell Handel PSE Palestina

Export i Palestina PS (Asia) Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Palestina -  Utrikeshandels utförsel importera
PALESTINE Foreign Trade
Miljoner USD
Palestina -  importera: 1,952 importera/Värld=0.02%. importera/GDP= 0.1952.
Palestina -  utförsel: 270 utförsel/Värld=0.00%.
(utförsel+importera)/GDP= 289.32%.  

Palestina ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 768 (PPP)
Per capita: 600 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= )
Befolkning: 0
Arbetslöshet: 31.00%
Km2=

Palestina  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet


Palestina Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Arabförbundet, ESCWA, Islamiska utvecklingsbanken, Organisationen för den islamiska konferensen, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.
Mellanöstern


Palestina utförsel Palestina Master utrikeshandeln Palestina     
Asia Palestinian Territory  ().  .  Språk:  ().  Valuta:  ().  ISO = PS  ISO3 = PSE. 

Palestina 100 Språk
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Geografi:

Palestina  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Palestina, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan