Rumänien Internationell Handel ROM Rumänien

Export i Rumänien RO (Europe) Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels  Sverige 

Rumänien -  Utrikeshandels utförsel importera
ROMANIA Foreign Trade
Miljoner USD
Rumänien -  importera: 38,150 importera/Värld=0.37%. importera/GDP= 3.815.
Rumänien -  utförsel: 27,720 utförsel/Värld=0.27%.
(utförsel+importera)/GDP= 35.28%.  

Rumänien ekonomi
Globalisering: 70.58
100
Bruttonationalprodukt: 186700 (PPP)
Per capita: 8,400 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= )
Befolkning: 22,303,552
Arbetslöshet: 5.50%
Km2= 237,500.00

Rumänien  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 63,2
affär= 74,9
Handel= 85,8
Regeringen 70,0
Valuta= 75,0
Investering= 60
Finans= 50
Upphovsrätt= 35
Korruption= 37
Labor= 57,1
100 Best
Korruption= 3,8
10 Insyn

Rumänien Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Rumänien utförsel Rumänien Master utrikeshandeln Rumänien     
Europe România  ().  Bucarest, Constanta, Bacau, Oradea, Arad, Craiova, Pitesti, Brasov, Giurgiu.  Språk: Romanian Română (ro).  Valuta:  ().  ISO = RO  ISO3 = ROM. 

Rumänien 100 Språk
GMT= +2:00.  Tel= 40 (1).  Volt= 110/220v.  Geografi: 24.969,45.843,5

Rumänien  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Rumänien, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan