Seychellerna Victoria Internationell Handel SYC Seychellerna

Export i Seychellerna SC (Africa) Victoria Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Seychellerna -  Utrikeshandels utförsel importera
SEYCHELLES Foreign Trade
Miljoner USD
Seychellerna -  importera: 459,900,000 importera/Värld=4,478.09%. importera/GDP= 45990.
Seychellerna -  utförsel: 312,100,000 utförsel/Värld=3,024.22%.
(utförsel+importera)/GDP= 123,322,683.71%.

Seychellerna 100 Språk
GMT= +4:00.  Tel= 248.  Volt= 220v.  Geografi: 52.23,-6.354,5

Seychellerna  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Seychellerna, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan