Sverige Stockholm Internationell Handel SWE Sverige

Export i Sverige SE (Europe) Stockholm Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Europe Utrikeshandels 

Sverige -  Utrikeshandels utförsel importera
SWEDEN Foreign Trade
Miljoner USD
Sverige -  importera: 104,400 importera/Värld=1.02%. importera/GDP= 10.44.
Sverige -  utförsel: 126,600 utförsel/Värld=1.23%.
(utförsel+importera)/GDP= 86.10%.  

Sverige ekonomi
Globalisering: 88.68
100
Bruttonationalprodukt: 268300 (PPP)
Per capita: 29,800 USD
World 9,300
Valuta SKr (ISO= SEK)
Befolkning: 9,016,596
Arbetslöshet: 6.00%
Km2= 449,964.00

Sverige  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 70,5
affär= 95,9
Handel= 85,8
Regeringen 7,3
Valuta= 82,1
Investering= 80
Finans= 80
Upphovsrätt= 90
Korruption= 93
Labor= 55,5
100 Best
Korruption= 9,3
10 Insyn

Sverige Avtal: Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Sverige utförsel Sverige Master utrikeshandeln Sverige    Stockholm 
Europe Sverige  (Swedish; a Swede).  Stockholm, Uppsala, Sundswall, Halmstad, Kalmar, Boras, Orebro, Karlstad, Goteborg.  Språk: Swedish svenska (sv).  Valuta: krona; kroner [pl.] (SKr).  ISO = SE  ISO3 = SWE. 

Sverige 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 46 (8).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  Geografi: 16.739,62.789,5

Sverige  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Sverige, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan