Surinam Paramaribo Internationell Handel SUR Surinam

Export i Surinam SR (Asia) Paramaribo Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Surinam -  Utrikeshandels utförsel importera
SURINAME Foreign Trade
Miljoner USD
Surinam -  importera: 750 importera/Värld=0.01%. importera/GDP= 0.075.
Surinam -  utförsel: 881 utförsel/Värld=0.01%.
(utförsel+importera)/GDP= 78.38%.

Surinam 100 Språk
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Geografi: -55.911,4.126,5

Surinam  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Surinam, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan