Tchad N'Djamena Internationell Handel TCD Tchad

Export i Tchad TD (Africa) N'Djamena Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Tchad -  Utrikeshandels utförsel importera
CHAD Foreign Trade
Miljoner USD
Tchad -  importera: 749,100,000 importera/Värld=7,294.06%. importera/GDP= 74910.
Tchad -  utförsel: 3,016 utförsel/Värld=0.03%.
(utförsel+importera)/GDP= 4,225,059.31%.  

Tchad ekonomi
Globalisering: 43.78
100
Bruttonationalprodukt: 17730 (PPP)
Per capita: 1,800 USD
World 9,300
Valuta CFAF (ISO= XAF)
Befolkning: 9,944,201
Arbetslöshet: %
Km2= 1,284,000.00

Tchad  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 47,5
affär= 35,7
Handel= 58,4
Regeringen 90,8
Valuta= 78,6
Investering= 40
Finans= 40
Upphovsrätt= 20
Korruption= 18
Labor= 42,6
100 Best
Korruption= 1,6
10 Insyn

Tchad Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, Islamiska utvecklingsbanken, Organisationen för den islamiska konferensen, CEEAC, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Tchad utförsel Tchad Kurs: Att göra affärer i Tchad    N'Djamena 
Africa Tchad  (Chadian).  NDjamena, Bongor, Kelo, Moundou, Mao, Mongo, Abeche, Doba.  Språk: French Franais (fr).  Valuta: CFA franct financi (CFAF).  ISO = TD  ISO3 = TCD. 

Tchad 100 Språk
GMT= +1:00.  Tel= 235.  Volt= 220v.  Geografi: 18.664,15.361,5

Tchad  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Tchad, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan