Östtimor Internationell Handel TMP Östtimor

Export i Östtimor TL (Asia) Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Östtimor -  Utrikeshandels utförsel importera
TIMOR-LESTE Foreign Trade
Miljoner USD
Östtimor -  importera: 202 importera/Värld=0.00%. importera/GDP= 0.0202.
Östtimor -  utförsel: 10 utförsel/Värld=0.00%.
(utförsel+importera)/GDP= 57.30%.  

Östtimor ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 370 (PPP)
Per capita: 400 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= )
Befolkning: 0
Arbetslöshet: 50.00%
Km2=

Östtimor  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 50,5
affär= 47,0
Handel= 73
Regeringen 84,0
Valuta= 74,1
Investering= 30
Finans= 20
Upphovsrätt= 20
Korruption= 26
Labor= 66,0
100 Best
Korruption= 2,2
10 Insyn

Östtimor Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Östtimor utförsel Östtimor Master utrikeshandeln Östtimor     
Asia TIMOR-LESTE  ().  East Nusa Tenggara, Kupang, Baucau.  Språk: Português (pt).  Valuta:  ().  ISO = TL  ISO3 = TMP. 

Östtimor 100 Språk
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Geografi: 125.853,-8.822,5

Östtimor  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Östtimor, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan