Turkmenistan Ashgabat Internationell Handel TKM Turkmenistan

Export i Turkmenistan TM (Asia) Ashgabat Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Turkmenistan -  Utrikeshandels utförsel importera
TURKMENISTAN Foreign Trade
Miljoner USD
Turkmenistan -  importera: 4,175 importera/Värld=0.04%. importera/GDP= 0.4175.
Turkmenistan -  utförsel: 4,700 utförsel/Värld=0.05%.
(utförsel+importera)/GDP= 29.56%.  

Turkmenistan ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 30020 (PPP)
Per capita: 6,100 USD
World 9,300
Valuta manat (ISO= TMM)
Befolkning: 5,042,920
Arbetslöshet: 60.00%
Km2= 488,100.00

Turkmenistan  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 44,2
affär= 30,0
Handel= 79,2
Regeringen 93,6
Valuta= 68
Investering= 10
Finans= 10
Upphovsrätt= 10
Korruption= 20
Labor= 30,0
100 Best
Korruption= 1,8
10 Insyn

Turkmenistan Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Islamiska utvecklingsbanken, Organisationen för den islamiska konferensen, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Turkmenistan utförsel Turkmenistan Kurs: Att göra affärer i Turkmenistan    Ashgabat 
Asia Türkmenistan  (Turkmen).  Ashgabat, Mary, Gusgy, Atamyrat, Dasoguz, Turkmenabat, Turkemnbasy, Gyzylarbat.  Språk: Turkmen (tk).  Valuta: manat; manat [pl. invar.] (manat).  ISO = TM  ISO3 = TKM. 

Turkmenistan 100 Språk
GMT= +5:00.  Tel= 7 (3632).  Volt= .  Geografi: 58.39,39.218,5

Turkmenistan  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Turkmenistan, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan