Taiwan Internationell Handel Taiwan

Export i Taiwan TW (Asia) Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Taiwan -  Utrikeshandels utförsel importera
TAIWAN Foreign Trade
Miljoner USD
Taiwan -  importera: 181,600 importera/Värld=1.77%. importera/GDP= 18.16.
Taiwan -  utförsel: 189,400 utförsel/Värld=1.84%.
(utförsel+importera)/GDP= 60.67%.  

Taiwan ekonomi
Globalisering:
Bruttonationalprodukt: 611500 (PPP)
Per capita: 26,700 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= )
Befolkning: 23,036,087
Arbetslöshet: 4.20%
Km2= 35,980.00

Taiwan  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 69,5
affär= 69,5
Handel= 85,2
Regeringen 89,4
Valuta= 82,1
Investering= 70
Finans= 50
Upphovsrätt= 70
Korruption= 57
Labor= 45,7
100 Best
Korruption= 5,7
10 Insyn

Taiwan Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (AEPC), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Taiwan utförsel Taiwan Kurs: Att göra affärer i Taiwan     
Asia 台灣  ().  Taipei, Chi-lung, Su-ao, Hua-Lien, Tai-Tung, Tai-nan, Tai-Chung, Chang-Hua.  Språk: Chinese (zh).  Valuta:  ().  ISO = TW  ISO3 = . 

Taiwan 100 Språk
GMT= +8:00.  Tel= 886 (2).  Volt= 110/220v.  Geografi: 121,23.63,5

Taiwan  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Taiwan, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan