Venezuela Caracas Internationell Handel VEN Venezuela

Export i Venezuela VE (America) Caracas Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Amerika Utrikeshandels 

Venezuela -  Utrikeshandels utförsel importera
VENEZUELA Foreign Trade
Miljoner USD
Venezuela -  importera: 24,630 importera/Värld=0.24%. importera/GDP= 2.463.
Venezuela -  utförsel: 52,730 utförsel/Värld=0.51%.
(utförsel+importera)/GDP= 47.14%.  

Venezuela ekonomi
Globalisering: 58.38
100
Bruttonationalprodukt: 164100 (PPP)
Per capita: 6,500 USD
World 9,300
Valuta Bs (ISO= VEN)
Befolkning: 25,730,435
Arbetslöshet: 12.30%
Km2= 912,050.00

Venezuela  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 39,9
affär= 50,8
Handel= 59,6
Regeringen 69,3
Valuta= 53,7
Investering= 10
Finans= 30
Upphovsrätt= 5
Korruption= 20
Labor= 30,1
100 Best
Korruption= 1,9
10 Insyn

Venezuela Avtal: Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.
Latinamerika


Venezuela utförsel Venezuela Kurs: Att göra affärer i Venezuela    Caracas 
America Venezuela  (Venezuelan).  Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, San Fernando, Ciudad Bolivar, Maracay, La Guaira, Valencia.  Språk: Spanish Español (es).  Valuta: bolivar; bolivares [pl.] (Bs).  ISO = VE  ISO3 = VEN. 

Venezuela 100 Språk
GMT= -4:00.  Tel= 58 (2).  Volt= 110/220v.  Geografi: -66.169,7.122,5

Venezuela  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Venezuela, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan