Vietnam Hanoi Internationell Handel VNM Vietnam

Export i Vietnam VN (Asia) Hanoi Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Asien Utrikeshandels 

Vietnam -  Utrikeshandels utförsel importera
VIETNAM Foreign Trade
Miljoner USD
Vietnam -  importera: 36,880 importera/Värld=0.36%. importera/GDP= 3.688.
Vietnam -  utförsel: 32,230 utförsel/Värld=0.31%.
(utförsel+importera)/GDP= 27.29%.  

Vietnam ekonomi
Globalisering: 50.01
100
Bruttonationalprodukt: 253200 (PPP)
Per capita: 3,000 USD
World 9,300
Valuta  (ISO= VND)
Befolkning: 84,402,966
Arbetslöshet: 5.50%
Km2= 329,560.00

Vietnam  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 51,0
affär= 61,7
Handel= 63,4
Regeringen 77,3
Valuta= 67
Investering= 30
Finans= 30
Upphovsrätt= 10
Korruption= 26
Labor= 70,0
100 Best
Korruption= 2,7
10 Insyn

Vietnam Avtal: Asiatiska utvecklingsbanken, Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP), BOAO Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (AEPC), Sydöstasiatiska staternas samarbetsorganisation ASEAN (ASEAN), Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Vietnam utförsel Vietnam Kurs: Att göra affärer i Vietnam    Hanoi 
Asia Việt Nam  (Vietnamese).  Hanoi, Lao Cai, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh, Long Xuyen, Can Tho, Hong Gai, Vinh.  Språk: Vietnamese Tiếng Việt (vi).  Valuta: dong ().  ISO = VN  ISO3 = VNM. 

Vietnam 100 Språk
GMT= +7:00.  Tel= 84 (4).  Volt= 110/220v.  Geografi: 106.3,16.65,5

Vietnam  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Vietnam, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan