Zimbabwe Harare Internationell Handel ZWE Zimbabwe

Export i Zimbabwe ZW (Africa) Harare Exportörer, Importörer, Tull, Logistics, distributör ...

EENI  Afrika Utrikeshandels 

Zimbabwe -  Utrikeshandels utförsel importera
ZIMBABWE Foreign Trade
Miljoner USD
Zimbabwe -  importera: 2,059 importera/Värld=0.02%. importera/GDP= 0.2059.
Zimbabwe -  utförsel: 1,644 utförsel/Värld=0.02%.
(utförsel+importera)/GDP= 14.82%.  

Zimbabwe ekonomi
Globalisering: 50.42
100
Bruttonationalprodukt: 24990 (PPP)
Per capita: 2,100 USD
World 9,300
Valuta Z$ (ISO= ZWD)
Befolkning: 12,236,805
Arbetslöshet: 80.00%
Km2= 390,580.00

Zimbabwe  Att göra affärer i  
ekonomi - Frihet
= 22,7
affär= 30,8
Handel= 50,4
Regeringen 4,6
Valuta= 0
Investering= 10
Finans= 10
Upphovsrätt= 5
Korruption= 21
Labor= 51,2
100 Best
Korruption= 1,8
10 Insyn

Zimbabwe Avtal: Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska unionen, Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD, UNECA, AGOA, FOCAC, Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (COMESA), SADC, Förenta Nationerna, FN: s konferens om handel och utveckling, Världsbanken.


Zimbabwe utförsel Zimbabwe Kurs: Att göra affärer i Zimbabwe    Harare 
Africa ZIMBABWE  (Zimbabwean).  Harare, Kadoma, Bulawayo, Masvingo, Hwange, Binga, Kariba, Mutare, Chitungwiza, Mutare.  Språk: Swahili Kiswahili (sw).  Valuta: dollar (Z$).  ISO = ZW  ISO3 = ZWE. 

Zimbabwe 100 Språk
GMT= +2:00.  Tel= 263 (4).  Volt= 220v.  Geografi: 29.871,-19,5

Zimbabwe  Importörer  Köpare  Exportörer  internationalisering  Utländska direkt investeringar  Internationell handel  Statistik  Handel  land - Risk  affär - tendens Forskning  Tull  Transport  Logistik  distribution  Promotion  Anbud  Mässor


Att göra affärer i Zimbabwe, Att göra affärer i, Internationell, affär, Utrikeshandels, Export, Import, Internationalisering, Utländska direkta investeringar FDI, Master, Magister, Logistiks, Tullar, GLOBALISERINGEN, Transportera, mässor, återförsäljare, transport, marknadsföring, ekonomi, juridik,

EENI Handel-shögskolan